Fredrik Bertilsson: "Humanvetenskaplig forskning i långsiktig försvarspolicy"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

The Higher Seminar

Fredrik Bertilsson, Södertörn: "Humanvetenskaplig forskning i långsiktig försvarspolicy"