Ingrid Berg: "Kalaureia 1894. Historiografiska perspektiv på svensk arkeologi i Grekland."

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

The Higher Seminar

Seminar in Swedish

Ingrid Berg, Stockholm University: "Kalaureia 1894. Historiografiska perspektiv på svensk arkeologi i Grekland."