Karin Johannisson och Anna Williams: "Fri och galen? Agnes von Krusenstjerna, skapandet och sjukdomen"

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken - Eng6-0031
  • Organiser: The Department of History of Science and Ideas and the Department of Literature
  • Contact person: Margaretha Fahlgren
  • Seminarium

Joint Seminar between History of Science and Ideas and Literature

Please note time and location!

Seminar in Swedish

Karin Johannisson och Anna Williams diskuterar litterära och idéhistoriska perspektiv med utgångspunkt i studierna Den sårade divan. Om psykets estetik (2015) och Från verklighetens stränder. Agnes von Krusenstjernas liv och diktning (2013).

Postseminarium: anmälan om deltagande till Margaretha Fahlgren senast 8 februari.

Ordförande: Fahlgren