Mats Rosengren: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken - Rausing Room
  • Organiser: Department of History of Science and Ideas
  • Contact person: Sven Widmalm
  • Seminarium

Mats Rosengren, Department of Literature, Uppsala University: "Om social mening och retorisk/filosofisk antropologi"