Salvia Småskrifter

2002 tog dåvarande Hans Rausing-professorn i vetenskapshistoria Tore Frängsmyr initiativet till en ny skriftserie, Salvia Småskrifter. I serien publiceras utvalda föreläsningar som ges vid Avdelningen för vetenskapshistoria. Namnet Salvia är till minne av Sveriges förste tryckare av vetenskaplig litteratur Lars Salvius (1706–1773) och en referens till en vilt växande svensk växt Salvia pratensis, Ängssalvia.

Salvia Småskrifter 1–9 publicerades under ledning av Tore Frängsmyr. 2007 tog H. Otto Sibum över redaktörsskapet.

Utgivna skrifter

Redaktör: H. Otto Sibum

Peter Dear, Laminates of Time: Darwin, Classification, and Selection. The Hans Rausing Lecture 2013. (2014) 

Steven Shapin, Changing Tastes: How Things Tasted in the Early Modern Period and How They Taste Now. The Hans Rausing Lecture 2011. (2011)


 

Lorraine Daston, Observation as a Way of Life: Time, Attention, Allegory. The Hans Rausing Lecture 2010. (2011) 

Evelyn Fox Keller, Self-Organization, Self-Assembly, and the Inherent Activity of Matter. The Hans Rausing Lecture 2009. (2009) 

Simon Schaffer, The Information Order of Isaac Newton’s Principia Mathematica. The Hans Rausing Lecture 2008. (2008) 

M. Norton Wise, Neo-Classical Aesthetics of Art and Science: Hermann Helmholtz and the Frog-Drawing Machine. The Hans Rausing Lecture 2007. (2008)
Tore Frängsmyr, Carl von Linné - paradoxernas vetenskapsman. Högtidstal den 23 maj, 2007. (2007)

Lisbet Rausing, Science for the Nation: Linnaeus' Economic Thought. (2007)

Tore Frängsmyr, Vetenskapshistoria 25 år, 1982-2007. En redogörelse sammanställd av Tore Frängsmyr. (2007)

J. L. Heilbron, Coming to Terms with the Scientific Revolution. The Hans Rausing Lecture 2005. (2006)

Janet Browne, Science and Celebrity. Commemorating Charles Darwin. The Hans Rausing Lecture 2004. (2005)

William R. Shea, Galileo's Roman Agenda. The Hans Rausing Lecture 2003. (2004)

Tore Frängsmyr, Om vetenskapshistoria. Installationsföreläsning den 7 maj 2002. (2003)

Sheldon Rothblatt, The University as Utopia. The Hans Rausing Lecture 2002. (2003)

Tore Frängsmyr, Avdelningen för vetenskapshistoria 1982-2002. En redogörelse sammanställd av Tore Frängsmyr. (2003)