Hösten 2020 – Framskjuten Hans Rausing-föreläsning och framskjutna seminarier

2020-08-26

Hans Rausing-föreläsningen hösten 2020 och avdelningens semininarier är framskjutna p.g.a. coronaepidemin. Nya datum 2021 kommer att meddelas.