Thomas Kaiserfeld: (title t.b.a.)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet, hus 6
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Thomas Kaiserfeld, Lunds universitet: (title/abstract t.b.a.)