Hans Rausing-föreläsningen 2020

  • Datum:
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

(Inställt p.g.a. coronapandemin. Nytt datum meddelas senare)