(INSTÄLLT) Thomas Söderqvist: "Digitala memoarer"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Thomas Söderqvist, professor emeritus, Københavns Universitet: "Digitala memoarer – den akademiska självbiografin i de sociala mediernas tidevarv"


Abstract
Jag har under hela min karriär varit fascinerad av den nyss förflutna vetenskapen. Jag har skrivit om ekologins och immunologins nutidshistoria, biografier av nu levande/nyss avlidna medicinska forskare, och om det samtida biomedicinska kulturarvet, och om därmed förbundna metodproblem, dvs. om historiografi, forskarbiografi som genre och museet som institution. Under de senaste åren har jag börjat intressera mig för den allra mest nutida av nutidshistoriska genrer: den akademiska självbiografin/memoaren. Jag forskar i mitt eget livshistoriska arkiv, intervjuar tidigare vänner och kolleger, skriver episoder och kapitel av en kommande självbiografi och reflekterar samtidigt över den akademiska självbiografin/memoaren som genre. På seminariet vill jag ta upp ett specifikt genreproblem som intresserar mig just nu: hur ser den akademiska självbiografin ut i en tid som präglas av sociala medier?