Hjalmar Fors: "Understanding Medicinal Plants"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Hjalmar Fors, Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet: "Understanding medicinal plants: Linnaean botany, chemistry, and the marginalization of non-Western knowledge"