Hans Rausing-föreläsning 2019 – Bruno Latour

  • Datum:
  • Plats: Universitetsaulan
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Föreläsning

Avdelningen för vetenskapshistoria

Bruno Latour, professor emeritus, Sciences Po, Paris: "Moving Earths (a Lecture-Performance)"

Hans Rausing-föreläsning 2019 – Bruno Latour