Varför idéhistoria?

Idéhistoriska kurser är tvärvetenskapliga och ger historiska perspektiv på dagsaktuella frågor om miljö, identitet och kunskap. Med idéhistoria som del av din utbildning har du goda förutsättningar att förstå vetenskapens roll i samhället samtidigt som du har tränats i avancerad kulturanalys. Du får på våra utbildningar öva dig i kritiskt tänkande och i att läsa och diskutera historiska källor och klassiska texter men också i att sammanställa kunskap till en helhet och argumentera muntligt och i skrift. Idé- och lärdomhistoria är ett av de centrala historieämnena och värdefullt för dig som vill arbeta inom media, journalistik, information, omvärldsbevakning, utredningsväsende, undervisning, forskning, kulturadministration och på muséer, bibliotek och arkiv. Våra medicinhistoriska kurser lockar dessutom många redan yrkesverksamma personer som är intresserade av fördjupning och reflektion. Studier i ämnet gör också att du kan gå vidare till forskarutbildning och arbeta som universitetslärare och forskare i idé-och lärdomshistoria och andra ämnen.