Välkommen

Idéhistoria är studiet av hur föreställningar, världsbilder och kunskap förändras

Senast uppdaterad: 2022-11-24