Idéhistoria

Idéhistoria är studiet av hur kunskap, föreställningar och världsbilder formeras och förändras

Senast uppdaterad: 2023-06-02