Fysikum i Engelska parken. Foto: Udo Schröter. Källa: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Idéhistoria

Idéhistoria är studiet av hur kunskap, föreställningar och världsbilder formeras och förändras

Senast uppdaterad: 2024-01-24