Välkommen

Idéhistoria är studiet av hur föreställningar, världsbilder och kunskap förändras