Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Forskarutbildning

Vid institutionen finns i dag ett tiotal doktorander. Antagning till forskarutbildningen sker vanligen en gång om året, oftast under höstterminen. På senare tid har omkring två nya doktorander antagits årligen. Förutom sedvanliga fakultetsmedel har i viss mån även externa medel stått till förfogande.

Du får mer information om forskarutbildningen i följande två dokument:

Du kan även läsa om våra pågående avhandlingsprojekt under varje doktorands personliga presentation.

För ytterligare information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen, Thomas Karlsohn.

Forskarutbildningskurser

VT 2017

Orienteringskurs i efterantikt latin

Till våren (februari-maj) ges på nytt kursen Orienteringskurs i efterantikt latin om 7,5 hp för doktorander (inga latinkunskaper krävs).

Anmäl dig senast den 8 februari till Ann-Mari Jönsson, tel. 018-471 62 72 eller 070-61 47 328.

Studiegrupp i efterantikt latin

Studiegruppen i efterantikt latin, som bildades i höstas, fortsätter under våren 2017

Studiegruppen är en förlängning av den "Orienteringskurs i efterantikt latin", 7,5 p., som gavs 2015-2016, och riktar sig i första hand till forskare. Gruppen leds av adj. professor Ann-Mari Jönsson

Idag tvingas allt fler forskare i humaniora att systematiskt förbise latinska källtexter på grund av bristande språkkunskaper. Samtidigt erbjuds inga möjligheter till att fördjupa grundläggande kunskaper, om man inte är beredd att bedriva heltidsstudier. Syftet med en studiegrupp i latin är att erbjuda just en sådan möjlighet till fördjupning av grundläggande kunskaper, genom att regelbundet träffas och arbeta med kortare texter. Arbetet är tänkt att kretsa kring översättning, men skall även ge utrymme för fördjupning  kring olika vanligt förekommande grammatiska konstruktioner.