Dissertations

DiVA is Uppsala University's system for electronic publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

All (PhD and Licentiate) dissertations produced at the department, and registered in DiVA, are listed below. The publications are listed after year of publication and then for each year in alphabetical order after the last name of the author.

 • Doctoral thesis, monograph
  Sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-05-25 10:15

  Drakman, Annelie

  När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium minus, Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, Akademigatan 3, Uppsala 2018-11-09 10:15

  Haffenden, Chris

  Every Man His Own Monument: Self-Monumentalizing in Romantic Britain

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Universitetshuset, sal X, Uppsala 2018-12-07 10:00

  Kihlberg, Jakob

  Gränslösa anspråk: Offentliga möten och skapandet av det internationella, 1840–1860

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen (Eng6-1023), Engelska Parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2017-06-09 10:00

  Rydberg, Andreas

  Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Thunbergsvägen 34, Uppsala 2016-10-06 13:00

  Eriksson, Jens

  The End of Piracy: Rethinking the History of German Print Piracy in the Early Nineteenth Century

 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2015-06-03 10:15

  Orrje, Jacob

  Mechanicus: Performing an Early Modern Persona

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Thunbergsvägen 3P, Uppsala 2014-03-07 13:15

  Klockar Linder, My

  Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Engelska Parken Humanistiskt centrum, hus 6, Thunbergsvägen 3p, Uppsala 2013-03-22 10:15

  Thorsén, David

  Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Engelska Parken Humanistiskt centrum, hus 6, Thunbergsvägen 3p, Uppsala 2013-05-24 10:15

  Tistedt, Petter

  Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet

 • Doctoral thesis, monograph
  Sal IV, Universitetshuset, S:t Olofsgatan/ Öfre Slottsgatan, Uppsala 2011-06-01 10:15

  Björk, Maria

  Problemet utan namn?: Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2011-05-28 10:00

  Ingemarsdotter, Jenny

  Ramism, Rhetoric and Reform: An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577–1645)

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Eng6/1023, Engelska parken, hus 6, Uppsala, Uppsala 2010-05-29 10:00

  Nilsson, Louise

  Färger, former, ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930

 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2009-05-08 10:15

  Berg, Annika

  Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Hus 6, Thunbergsvägen 3P, 751 26, Uppsala 2009-09-25 10:15

  Persson, Mathias

  Det nära främmande: Svensk lärdom och politik i en tysk tidning, 1753-1792

 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Engelska parken, hus 6, Thunbergsvägen 3 P, Uppsala 2007-10-12 10:15

  Dahlkvist, Tobias

  Nietzsche and the Philosophy of Pessimism: Schopenhauer, Hartmann, Leopardi

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2007-10-19 10:15

  Gustafsson, Tony

  Läkaren, döden och brottet: Studier i den svenska rättsmedicinens etablering

 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2007-10-26 10:15

  Shirran, Emma

  Samhälle, vetenskap och obstetrik: Elis Essen-Möller och kvinnokliniken i Lund

 • Doctoral thesis, monograph

  Den korrekta avvikelsen

  vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970 Wasniowski, Andréaz

 • Doctoral thesis, monograph
  Geijersalen, Eng6/1023, Engelska parken, hus 6, Thunbergsvägen 3P,, Uppsala 2006-05-24 13:00

  Kaveh, Shamal

  Det villkorade tillståndet: Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditoriet, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2006-02-24 10:15

  Lövheim, Daniel

  Att inteckna framtiden: Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademig. 3, Uppsala 2005-09-23 13:15

  Josephson, Peter

  Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen

 • Doctoral thesis, monograph
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2005-02-26 10:15

  Wennerholm, Staffan

  Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970

 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala 2003-05-03 10:15

  Fors, Hjalmar

  Mutual Favours: The social and scientific practice of eighteenth-century Swedish chemistry

 • Doctoral thesis, monograph
  Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2003-05-17 10:15

  Lundgren, Frans

  Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Sal X, Universitetshuset, Universitetshuset, Uppsala 2003-12-05 10:15

  Nilsson, Ulrika

  Kampen om Kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Open access
 • Doctoral thesis, monograph
  Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala 2003-03-28 10:15

  Pettersson, Oskar

  Politisk vetenskap och vetenskaplig politik: Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Universitetshuset, sal IV, Uppsala 2002-04-12 10:15

  Josefsson, Urban

  "Det romantiska tidehvarfvet": De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala 2002-10-26 10:15

  Larsson, Maja

  Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin

  Open access
 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Auditorium minus, Gustavianum, Uppsala 2002-05-25 13:15

  Ljungström, Olof

  Oscariansk antropologi: Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Universitetshuset Sal X, Uppsala 2002-04-05 10:15

  Rodell, Magnus

  Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Museum Gustavianum, Auditorium Minus, Uppsala 2000-12-02 10:15

  Frängsmyr, Carl

  Klimat och karaktär: Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Gustavianum, Auditorium Minus, Uppsala universitet, Uppsala., Uppsala 2000-11-25 10:15

  Östholm, Hanna

  Litteraturens uppodling: Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi kring sekelskiftet 1800

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Museum Gustavianum, Auditorium Minus, Uppsala universitet, Uppsala 1999-05-15 10:15

  Amelin, Olov

  Medaljens baksida: Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Föreläsningsalen, Gustavianum, Uppsala universitet, Uppsala 1999-11-19 10:15

  Grandin, Karl

  Ett slags modernism i vetenskapen: Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

 • Doctoral thesis, comprehensive summary
  Vasasalen, Uppsala slott, Uppsala 1999-04-23 10:15

  Matti, Gunnar

  Det intuitiva livet: Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid

 • Doctoral thesis, monograph

  Nietzsche's Ethics of Character

  A Study of Nietzsche's Ethics and Its Place in the History of Moral Thinking Brobjer, Thomas

 • Doctoral thesis, monograph

  Nietzsche's Ethics of Character

  A Study of Nietzsche's Ethics and Its Place in the History of Moral Thinking Brobjer, Thomas