Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Kontakta oss

Du är välkommen att besöka oss i hus 6, Engelska Parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3P i Uppsala.

Hitta till institutionen (Google Maps)
Karta över Humanistiskt Centrum

Postadress

Institutionen för idé- och lärdomshistoria
Box 629
751 26 Uppsala

Kursadministration och studievägledning

Ilona Karlsson, Engelska parken, rum 6-0039
Telefon: 018-471 29 47
E-post: ilona.karlsson@idehist.uu.se

Studierektor för grundutbildningen och avancerad nivå

Maja Bondestam

Studierektor för forskarutbildningen

Thomas Karlsohn

Prefekt

Frans Lundgren

Vid kontakter med kursadministration (inklusive studierektor och studievägledare) ber vi att du anger ditt personnummer - det underlättar vårt arbete!