Övrigt

 • Conference paper

  Östholm, Hanna

  Kampen om fakulteterna

  Part of Kunskapens kretsar, 2008.

 • Other

  Östholm, Hanna

  Stenius d. y., Jacob, Svenskt biografiskt lexikon, H. 162

  2008.

 • Other

  Östholm, Hanna

  Hur har läsandet utvecklats över seklen?: (Tema läsning: www.forskning.se)

  2006.

 • Report

  Wisselgren, Per

  Regulating the Regulating the Science-Policy Boundary: The Myrdals and the Swedish Tradition of Governmental Commissions

  2006.

 • Report

  Wisselgren, Per

  Women as Public Intellectuals: Kerstin Hesselgren and Alva Myrdal

  2006.

 • Report

  Östholm, Hanna

  Det öppna biblioteket: Carolina Rediviva, Carl XIV Johan och de projekterade rummen

  2005.

 • Report

  Alwall, Jenny

  Ett liv i lärdom och dygd: En studie av två äreminnen över Wendela Skytte (1608-1629)

  2005.

 • Report

  Alwall, Jenny

  Mekanikens förträfflighet: Johan Skyttes magisteroration 1598. Översättning med inledning och kommentar

  2005.

 • Conference paper

  Shirran, Emma

  Technocratic Delivery: Spatial reorganisation and ritual characteristics of obstetrical care in 20th century Sweden

  Part of Konferens: Health and History - International Perspectives, 2005.

 • Report

  Persson, Mathias

  The End of Ends:: An Analysis of the Eugenical Creed in Britain and Germany c. 1870-1914

  2005.

 • Conference paper

  Beckman, Jenny

  Vernacular plant names and binary nomenclature in Sweden c. 1900

  Part of Species Plantarum 250 years, 2005.

 • Report

  Espmark, Kristina

  Vetenskapskvinna utanför ramarna:: Astrid Cleve von Euler och viljan att forska

  2005.

 • Report

  Nordlund, Christer; Sundquist, Björn

  Geologi och ära:: En studie av den 11:e internationella geologikongressen i Stockholm 1910

  2004.

 • Report

  Frängsmyr, Tore

  Historiography I: Positive Science and the Old Order

  2004.

 • Report

  Kihlberg, Jakob

  Att organisera det sunda samhället: Magnus Martin af Pontin och Carl Trafvenfelt om etiologi och hälsans ordning

  2002.

 • Report

  Alwall, Jenny

  Bildning i kunskapssamhället

  2002.

 • Report

  Insulander, Ragnar

  Sven Nilsson och ornitologin i Sverige

  2002.

 • Report

  Gustafsson Chorell, Torbjörn,

  Beteendets evolution : instinktsproblemet inom zoologi och psykologi efter Darwin (The Evolution of Behavior: The Problem of Instincts in Zoology and Psychology after Darwin)

  1997.

 • Report

  Ekström, Anders,

  Damen med velocipeden : till tingens kulturhistoria (The lady with the velociped: On the cultural history of things)

  1997.

 • Report

  Widmalm, Sven,

  Den vetenskapliga offentligheten : högtider och byggnader år 1909 (Public science: Ceremonies and buildings in the year 1909)

  1997.

 • Report

  Grandin, Karl,

  En neutral atompolitik? : Tage Erlander, Torsten Gustafson och folkhemsfysiken, 1945-1953 (A neutral atomic policy?: Tage Erlander, Torsten Gustafsson and the Swedish Welfare State physics)

  1997.

 • Report

  Luttenberger, Franz,

  Nobelpriset som en vetenskaplig resurs : diskussionen om ett medicinskt Nobelinstitut 1917-1922 (The Nobel Prize as a scientific resource: Discussions about a medical Nobel Institute, 1917-1922)

  1997.

 • Report

  Gustafsson Chorell, Torbjörn,

  Organismen och lidandet : aspekter på materialismen som tankesystem och hotbild under mellankrigstiden ((The suffering Organism: Aspects of Materialism as a Cultural Threat in the Interwar Years)

  1997.

 • Report

  Grandin, Karl,

  A catalogue of Ivar Waller's archive

  1996.

 • Report

  Frängsmyr, Tore,

  Historien om Peking-människan (The story of the Peking-man)

  1996.

 • Report

  Lundgren, Anders,

  Från fysikalisk kemi till biokemi : bakgrunden till Arne Tiselius' professur i biokemi (From physical chemistry to biochemistry: The background to Arne Tiselius´s chair in biochemistry

  1995.

 • Report

  Carlsson, Anders

  Om genesis : Hjalmar Sjögren, Norrlands malmer och den ekonomiska geologin (On Genesis: Hjalmar Sjögren, the Ores of Lapland and the Economic Geology)

  1995.

 • Other

  Sibum, H. Otto; Bennett, J.; Brain, R.; Brycroft, K. et al.

  1900: The New Age

  1994.

 • Other

  Frängsmyr, Tore

  Carl Wilhelm Scheele: Levnadsteckningar över Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter, No. 188

  1987.

 • Other

  Frängsmyr, Tore

  Fysiska Sällskapet 100 år: (inledning)

  1987.