Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Augusti 2013 - Idé- och lärdomshistoria i Uppsala nu på Campus Gotland

2015-06-18

Institutionen för Idé- och lärdomshistoria finns nu också på Campus Gotland.

Vi deltar i Liberal Arts-programmet fr o m ht 2013! Se filmerna om Campus Gotland och om Liberal Arts.

Nyheter