Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Februari 2014 - Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg

2015-06-18

Universitetskanslersämbetet ger vår kandidatutbildning omdömet hög kvalitet och vår masterutbildningen mycket hög kvalitet! Läs mer om nyheten.

Nyheter