Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Tid och plats

Uppsala universitet, 30-31 augusti 2018

Mer information meddelas senare

Tema och syfte

Meddelas senare

Program

Meddelas senare

Deltagare

Meddelas senare

Kontakt och anmälan

Information meddelas senare