Medicin och makt i historisk belysning

Hej och hjärtligt välkommen till informationssidan om online-kursen Medicin och makt i historisk belysning! Kursen ges varje sommar.

Medicin och makt i historisk belysning handlar om medicinens växande maktposition i det västerländska samhället från 1750 fram till vår egen tid.

Kursen är studiemedelsberättigad. Besök CSN för mer information om ekonomiskt studiestöd.

Om kursen

Innehåll

Med hjälp av litteratur och historiskt källmaterial (texter och foton) kommer vi belysa etableringen av maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Dessa relationer kopplas till fenomen som medikalisering, professionalisering, styrning av moderna samhällen, samt normalisering.

Undervisning

Undervisningen sker på onlineplattformen Ping Pong. Den består av självstudier av kurslitteraturen samt fyra obligatoriska nätbaserade seminarier i chatforum som är öppna i flera dagar. Du kan alltså göra dina inlägg närhelst på dygnet som passar dig. Kursen förutsätter självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker genom fyra korta inlämningsuppgifter (1.5–2 sidor), ett per vecka, samt ett längre avslutande PM (5–6 sidor).

Om kurslitteraturen

All kurslitteratur finns tillgänglig via kursens hemsida. Studenterna behöver alltså inte köpa, låna, eller kopiera någon som helst litteratur för denna kurs.

Lärare

Vi som håller i kursen är lärare vid institutionen för idé- och lärdoms-historia vid Uppsala universitet och heter

Kursplan och litteraturlista

Undrar du något?
  • För allmänna frågor om kursinnehåll o.s.v., hör av dig till Annelie Drakman, kursansvarig lärare
  • För administrativa frågor angående registrering, betyg, poäng o.s.v. vid studier på Uppsala universitet kan du vända dig till vår kursadministratör Joel Gordon Hultsjö eller till studierektor Maria Björkman

Återigen, varmt välkommen!