Hemkomstseminarium för A Caballero, M Pasquini och K Sandbekk Norsted

Engaging Vulnerability-seminariet och Forskningsseminariet i kulturantropologi

Hemkomstseminarium för Adelaida Caballero, Mirko Pasquini and Kristian Sandbekk Norsted