Workshop – Medicine at the Borders of Life II

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och programmet "Medicine at the Borders of Life"
  • Kontaktperson: Helena Tinnerholm Ljungberg
  • Workshop

Mer information meddelas senare