Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Rob Iliffe, Oxford University

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Rob Iliffe, Oxford University: ämne meddelas senare