Institutionen för idé- och lärdomshistoria

International Workshop – Valuations of Life

  • Datum:
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och forskningsprogrammet "Medicine at the Borders of Life"
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida
  • Konferens

Valuations of Life: Birth Defects, Prenatal Diagnoses, and Disability

Besök workshopens hemsida för fullständig information

International Workshop – Valuations of Life