Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Francis Lee: “Where is Zika? Enacting a pandemic.”

  • Datum: 22 mars, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Francis Lee, Uppsala universitet: “Where is Zika? Enacting a pandemic.”