Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Daniel Blackie: "Mining for meanings"

  • Datum: 2018-04-24 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Daniel Blackie, University of Oulu: "Mining for meanings: ideas about disability in industrialising Britian"