Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Björn Billing: "Utsikt från en bergstopp – Jean-Jacques Rousseau och naturen”

  • Datum: 2018-09-06 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Björn Billing, Göteborgs universitet: "Utsikt från en bergstopp – Jean-Jacques Rousseau och naturen”