Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Torbjörn Gustafsson Chorell: "Acceleration anxiety"

  • Datum: 2018-02-15 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Torbjörn Gustafsson Chorell, Uppsala universitet, lägger fram ett uppsatsmanus: ”Acceleration anxiety”