Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Helena Franzén: "Swedish Embryological Collections"

  • Datum: 2017-12-19 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Helena Franzén, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingsavsnittet "Swedish Embryological Collections"