Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Andreas Marklund: "Maktens ögon och öron"

  • Datum: 2017-10-12 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Andreas Marklund, Köpenhamn: "Maktens ögon och öron - övervakning, censur och kommunikationsteknologier i historien"