Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Jakob Kihlberg: "Humanitära manifestationer: De internationella antislaverikonventen på 1840-talet"

  • Datum: 2017-03-28 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Jakob Kihlberg, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Humanitära manifestationer: De internationella antislaverikonventen på 1840-talet"