Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Ingrid Berg: "Kalaureia 1894. Historiografiska perspektiv på svensk arkeologi i Grekland."

  • Datum: 09 mars, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Ingrid Berg, Stockholms universitet: "Kalaureia 1894. Historiografiska perspektiv på svensk arkeologi i Grekland."