Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Petter Hellström: framläggning av ett avhandlingskapitel

  • Datum: 23 februari, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Petter Hellström, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel