Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Jens Eriksson: presentation av forskningsplan

  • Datum: 26 januari, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Jens Eriksson, Uppsala universitet, presenterar sin forskningsplan