Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Solveig Jülich - Installationsföreläsning

Läs mer om årets installation och föreläsningsprogram

Läs mer om Solveig Jülichs installationsföreläsning

Solveig Jülich håller sin installationsföreläsning. Historisk-filosofiska fakultetens session börjar 9.50 och är avslutad ca 11.30. Läs mer i länkarna ovan.

Installationen sker i Uppsala domkyrka den 18 november. Läs mer i länkarna ovan.

Institutionen bjuder på tårta på eftermiddagen vid kl. 15.00!