Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Sigrid Schottenius: "Rome post mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus”

  • Datum: 03 november, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Sigrid Schottenius, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen: "Rome post mortem: The Many Returns of Rutilius Namatianus”