Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Jakob Kihlberg - Framläggning av ett avhandlingskapitel

  • Datum: 20 december, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Jakob Kihlberg, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Välgörenhetskongressen 1856"