Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Hampus Östh Gutafsson: "Humaniora som samhällsproblem i efterkrigstidens forsknings- och framtidsplanering"

  • Datum: 2016-12-15 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Hampus Östh Gutafsson, Uppsala universitet, lägger fram avhandlingskapitlet "Humaniora som samhällsproblem i efterkrigstidens forsknings- och framtidsplanering"