Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Anders Ekström: ”Tidens återkomst som historiskt problem”

  • Datum: 2016-11-24 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Anders Ekström, Uppsala universitet: ”Tidens återkomst som historiskt problem”