Institutionen för idé- och lärdomshistoria

(OBS! Inställt!) Linnea Tillema: framläggning av ett avhandlingskapitel

  • Datum: 2016-09-15 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Inställt!) Linnea Tillema, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel