Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Elisabet Björklund: "Sexualupplysningsfilm och representationer av mänskliga foster"

  • Datum: 2016-09-08 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Medicinhistoriska seminariet

Elisabeth Björklund, Uppsala universitet: "Sexualupplysningsfilm och representationer av mänskliga foster"