Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Workshop - Medicinsk evidens, metod och gränsdragningar

  • Datum: 2016-10-24 kl 13:15 16:45
  • Plats: Museum Gustavianum
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida/See workshop homepage
  • Konferens

För mer information, se workshopens hemsida eller programmet i PDF