Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Elin Björk, gästdoktorand från Linköpings universitet

  • Datum: 26 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Seminarium

Elin Björk, gästdoktorand från Linköpings universitet: ämne meddelas senare