Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Chris Haffenden: framläggning av avhandlingskapitel

  • Datum: 2016-06-02 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Chris Haffenden, Uppsala universitet: framläggning av ett avhandlingskapitel