Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Hampus Östh Gustafsson: "Den överflödiga humanisten i det moderna välfärdssamhället"

  • Datum: 2016-05-24 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Hampus Östh Gustafsson, Uppsala universitet, framläggning av ett avhandlingskapitel: "Den överflödiga humanisten i det moderna välfärdssamhället"