Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Jens Eriksson - Disputation

  • Datum: 06 oktober, kl. 13.00
  • Plats: Engelska parken - Geijersalen (Eng6-1023)
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Avdelningen för vetenskapshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Disputation

Abstract och mer information

Jens Eriksson försvarar doktorsavhandlingen The End of Piracy: Rethinking the History of German Print Piracy in the Early Nineteenth Century